Zdraví zlepšené cvičením - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Diagnózy s možností léčby SMS/SPS

Komplexnost aplikovatelnosti

Prevence, náprava a stabilizace stavu
Předcházení a náprava nemocí, deformit, nežádoucích stavů pohybového ústrojí s vedením k jistotám stabilizace, zlepšení a duševní pohodě.

Předoperační příprava
Vhodnými aplikovanými pohybovými, nenásilnými cvičebními postupy metody SMS/SPS připravovat, stabilizovat klienty do fyzické i duševní pohody v předoperační a předporodní fázi.

Pooperační péče
Vhodnými nenásilnými, uplatněnými způsoby SMS/SPS cíleně podpořit léčbu regenerací s následným dosažením co nejpřijatelnějšího zdravotního stavu a návratu do kvalitního osobního i pracovního života.

Lidé! Hýbejte se! Mějte osobní zájem na svém zdraví.

Fixace, korekce a léčba diagnóz podpořená SMS/SPS

"Moje dlouholeté vlastní zkušenosti při stabilizaci skoliózy jsou velice pozitivní. Osobně jsem se přesvědčila o účinnosti metody spirální stabilizace na moji těžkou skoliózu. Dlouhodobě jsem byla v invalidním důchodu. Dříve jsem nemohla vpodstatě NIC! Dnes vydržím sedět, cestovat a i v invaliditě pracovat jako lektor metody, vyučovat, předávat mnoholeté osobní zkušenosti, vystudované a nabyté vědomosti, pomáhat mým klientům a věnovat se svým zálibám."

Zdroj: lektor Adéla Mitáčková

Mnoho zdravotních potíží, a to i v nově vznikající oblasti tzv. digitálních nemocí, se dá odstranit správnou diagnostikou a vhodnou léčbou, ke které velkou měrou přispívá SMS. Správné držení těla při chůzi, sedu a držení hlavy, docílené a vypěstované aplikováním vhodných cviků, přináší v každém věku výsledky ve zlepšení zdravotního stavu. Např. u nemocí zmíněných níže a dalších uvedených v části Diagnózy možné léčby a podpory léčby metodou SMS.
Praktické zkušenosti klientů hodnotí metodu jako velice účinnou. Reference

Videoprezentace trakce páteře s laskavým svolením autorky.

Páteř - postavení obratů a ploténky
Omezení videa věkem. Citlivý obsah více zde
Identické video služby ZdravaPater.

Výhřez ploténky - meziobratlového disku
Protruze - meziobratlového disku
Výhřez meziobratlové ploténky je velmi bolestivý stav, kdy dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene s vyzařováním bolesti v pásu do končetiny v typické lokalitě (tzv. dermatom). Výhřez je způsoben únikem vnitřní hmoty meziobratlové ploténky skrze protržení vazivového pouzdra ploténky (anulus fibrosus).
Následkem výhřezu bývá kromě bolestí často i výpadek vnímání dotyku na končetině, event. porucha funkce svalů zásobených kořenem.

U výhřezů ploténky menšího, dokonce i většího rozsahu existuje velká šance zabránit operaci použitím souboru vhodných cviků spirální stabilizace vedoucích ke zlepšení.

K  protruzi, vysunutí ploténky mimo obratle vně nebo směrem k míše více Wikipedie, či výhřezu ploténky dochází s maximem v oblasti dolní bederní páteře i v krční oblasti nad přechodem C/Th.

Skolióza - esovité vybočení páteře

Skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitu s posunem obratle ve frontální rovině, sagitální (do lordózy) a transverzální (rotace). U idiopatické skoliózy zpočátku nejsou strukturální změny obratlů. U skoliózy jsou dislokována nejvíce těla obratlů, jejich oblouky a výběžky méně. Více jsou vychýleny již příčné výběžky, které na straně vychýlení vyčnívají a tvoří hrb. Ten je zvlášť patrný v hrudní části, kde příčné výběžky následují i žebra. Na konkávní straně potom se příčné výběžky zanořují do trupu a vedou k tomu, že hrudník na straně konkavity vpředu prominuje.

Hyper/Lordóza - extrémní prohnutí bederní páteře

Lordóza patří do skupiny předozadních odchylek páteře. Tato vychýlení jsou přirozená a pro tělo důležitá, neboť splňují funkci tlumení otřesů. Pokud však úhel zakřivení příliš vzroste, může to způsobovat bolestivé problémy. V takovém případě se zakřivení již označuje jako hyperlordóza.
Kyfóza - kulatá záda v oblasti hrudní páteře

Slovo kyfóza označuje normální vyklenutí páteře směrem dozadu, které se vyskytuje u všech lidí se zdravou páteří. Někdy se však tento pojem používá také jako název pro onemocnění jinak označované „kulatá záda", tedy nadměrné prohnutí páteře dozadu s typickým zakřivením zad a zvláštním postojem celého těla. Za normálních okolností je dvojesovité prohnutí páteře důležité pro její funkci, protože jen správně tvarovaná páteř je dostatečnou oporou pro celé tělo, a navíc je pak schopná lépe tlumit nárazy při různých pohybech. Pokud je však kyfóza příliš výrazná, mohou se vyskytnout některé, více či méně závažné, komplikace.
Bolesti hlavy

Příčin bolestí hlavy může být mnoho. Např. abstinenční příznaky na vysazené léky, drogy, alkohol, kávu, záněty, infekce, špatné dioptrie, glaukom, rakovina, stres, únava, ztuhlost šíje a krčních svalů, zvýšená citlivost na světlo, dietní chyba, dehydratace, nedostatek prvků, reakce na parfémy, přírodní nebo chemické ingredience.

Mnohdy jsou doporučovány k užívání léky, které tlumí bolesti avšak neodstraňují možnou příčinu. Jednou z nich je špatné držení těla, postavení páteře, krční části páteře vedoucí k vysazení hlavy, což se následně projevuje vyšším tlakem a závratěmi. Odstranění příčin pomůže pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb a speciální cvičení bez zbytečné tabletizace.
Bolesti kloubů

Zdravé klouby nám dávají svobodu pohybu a možnosti užívat si práce a svých zálib.
Bolest kloubů může mít rozsáhlé množství příčin. Např. infekce, obezita, artróza, dna, revma, překyselení, nedostatek vitamínu C, vápníku, únavový syndrom aj.
Pro útlum bolestí nabízí moderní medicína různé látky a přípravky. Léky na bolest však neřeší příčinu, ale toliko snižují bolest, co vede k tomu, že nemocný nabývá mylného dojmu, že je jeho zdraví v naprostém pořádku.
Pomoc od bolestí a léčba spočívá v léčení a odstraňování i výše uváděných příčin. Poznatky Zdravé páteře Vám pomohou.
Listéza - posunutí obratlů

Spondylolýza  
Nejčastěji postihuje obratle L4 a L5. Lokalizuje se v dolní části zad. Příčina vzniku spondylolýzy je vrozená, může ale vzniknout i následkem zranění po častých pádech na záda nebo jako následek těžké fyzické práce nebo sportu. Důsledkem toho je  přelomení úzkého úseku obratlového oblouku.
Spondylolýza je většinou asymptomatická. U symptomatických pacientů je bolest většinou jednostranná, ale může být i oboustranná. Zhoršuje se pohybovou aktivitou, zejména extenzí a rotací. V klidu ustupuje.
Terapie je individuální, zpočátku vždy konzervativní - omezení nevhodných sportovních aktivit celostní náprava metodou SMS/SPS, rehabilitační cvičení, fyzikální terapie až do vymizení symptomů, někdy je doporučována podpěra zad. Kontrolní rentgenová vyšetření sledují eventuelní vznik a vývoj spondylolistézy. Při narůstajícím posunu obratlů (listéze) a potížích ovlivňující běžné denní aktivity je vhodné konzultovat alternativy léčby a eliminovat úvahy o operačním řešení.

Spondylolistéza  
vzniká většinou ze spondylolýzy, kdy dojde k posunu postiženého obratle dopředu a dolů a zadní část oblouku zůstává v normální poloze. Dělí se na 4 stupně:
  • 1. stupeň - Zcela nepatrný posun
  • 2. stupeň - Posun o 1/3 předozadního rozměru obratlového těla
  • 3. stupeň - Posun o 1/2 předozadního rozměru obratlového těla
  • 4. stupeň - Posun o 3/4 předozadního rozměru obratlového těla
Kompenzace posunu je podmíněna dobrým stavem zádových svalů. K tomu je vhodný soubor cviků cvičení SMS aplikovaný za dohledu zkušeného lektora.
Nemoci digitální závislosti

Negativní důsledky závislosti na digitálních zařízeních se začínají projevovat ve velkém rozsahu.
Digitální média - počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i televize nám mění život. Mladiství dnes věnují digitálním médiím více času než spánku. To vyplývá z reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a mladistvých ve věku od osmi do osmnácti let.
Z hlediska pohybového aparátu pak nezbývá času na zdravý pohyb a vývoj správné postury. Děti a dospělí fyzicky degenerují, dostavují se tělesné potíže, cukrovka, duševní a osobnostní poruchy.

Tělesná degenerace a duševní (digitální) demence

Digitální prostředí nás zbavuje nutnosti vykonávat duševní práci. To, co jsme dřív prováděli jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese nezměrné nebezpečí, říká neurovědec Manfred Spitzer.
Výsledky výzkumů, které zmiňuje, jsou alarmující. Na digitálních médiích vzniká závislost. V dlouhodobém horizontu poškozují tělo a především mysl. Jakmile přestaneme vyvíjet duševní úsilí, ochabuje nám paměť.
Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U dětí a mladistvých dramaticky klesá vinou digitálních médií schopnost učení a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy spánku a deprese, poruchy tělesné, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti.
Spitzer ukazuje obavy, jež tento vývoj vzbuzuje, a vybízí k omezení konzumního způsobu života, především u dětí, abychom zabránili digitální demenci (a fyzické degeneraci).
V Německu i anglosaském světě vzbudila kniha značný ohlas mimo jiné i ze strany rodičů a pedagogů, nicméně reakce odborné veřejnosti byly dosti kontroverzní.

Čtěte více na:


Zdravá páteř + uvědomění + pohyb + osobní disciplína = Vaše pevné zdraví.

Návrat na obsah