Lektor spirální stabilizace, metody SM-System - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Z pacientky lektorkou

dlouholetý, certifikovaný lektor
metody SMSystem/SPS
spirální stabilizace páteře
Moje
diagnóza - těžká skolióza* páteře IV. stupně, 90° Cobba, invalidita!
prognóza - postupná neschopnost pohybu, degenerace vnitřních orgánů a nakonec invalidní vozík
panacea - (všelék) SM-Systém / SPS - spirální stabilizace
realita - z pacienta lektor systému spirální stabilizace.


Nabyté celoživotní zkušenosti pacientky postižené skoliózou, dokážou překlenout bariéru ostychu klientů. Cit pro jejich strasti, stesky, duševní útrapy při aplikování metody SPS, společně s mým vrozeným optimizmem jim zlepšuje náladu, duševní vyrovnanost a pomáhá zbavovat bolestí, stabilizovat a zlepšovat zdraví. Konzultuji a podporuji léčbu lékařů.

Od dětství, od devíti let, při mnohaletém fyzickém strádání, jsem stále očekávala léčbu, která by mi zkvalitnila život a pomohla od velkých celodenních bolestí.
Bohužel, od minulého, dodnes přetrvávajícího a zažitého současného systému léčby, jsem se toho nedočkala. Nepomáhá! Musela jsem si léčbu, která vyhovuje - geniální metodu SM-Systém, nyní SPS - spirální stabilizace, najít sama.
Bohaté praktické, mnohaleté zkušenosti zdravotně postiženého, pacienta, léty nabyté vědomosti a postupně následně získávané dovednosti a znalosti cvičence, cvičitele a lektora metody SM-Systém/SPS ochotně předávám dál.
Od bolestí úspěšně pomáhám mojí rodině, mým přátelům a tisícům přibývajících klientů.

Pro přiznanou plnou invaliditu jsem moji původní profesi hlavní ekonom společnosti nemohla vykonávat.
Děkuji osudu, že jsem se seznámila a stala pacientem tvůrce metody MUDr. Richardem Smíškem, zůstala jsem jeho výzkumným objektem a jeho blízkým spolupracovníkem. Propaguji metodu v naší zemi i za hranicemi ČR, a to i u mojí dceři, která z Londýna šíří metodu po celém světě. Pro přátele pořádám dovolenkové zahraniční kurzy.


Prošla jsem celým léčebným procesem skoliózy zad od speciální dětské léčebny, rehabilitačních ústavů a zařízení, několika specialistů oboru až k navrhovanému chirurgickému zákroku. Operaci páteře jsem pro tehdejší brutální operace a léčebné podmínky po dlouhém zvažování odmítla. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě.

Abych mohla metodu zavádět, rozšiřovat a poskytovat konzultace, absolvovala jsem odpovídající vzdělání, odborné kurzy, školení, praxe, semináře, zpracovala projekty a podnikatelské záměry a navázala spolupráci s jejím autorem, jeho lékařským týmem a mnoha dalšími lékaři. Nadále se za nemalé finance vzdělávám; rozšiřuji svoje vědomosti a odborné znalosti. Viz. Certifikáty.
Vytvořila jsem business plán a ačkoliv invalidní, založila jsem firmu Zdravá páteř a začala podnikat.

Lektor SMS Adéla Mitáčková<br />Osobní zkušenosti s léčbou a stabilizací skoliózy
Osobně mám radost z dětí a rodičů, kteří pochopí prospěšnost a účinnost metody. Duševně mne deptá, hlavně u stále mladších dětí, když jsou k operaci páteře doporučovány stavy, které lze úspěšně stabilizovat i zlepšit.
Viz. Skolióza.

Mnoho ve zdravotní péči je odvislé od myšlení, postojů a přístupu k sobě samému, svému tělu, od odpovědnosti rodičů, lékařů, zdravotních pojišťoven a od osobní disciplíny péče o vlastní zdraví každého jednotlivce.

Naším zájmem je prospěch klienta, jeho dobré zdraví, a tomu odpovídá náš přístup.
Klientům se věnujeme formou individuální terapie anebo pořádáním skupinových konzultací, lekcí, školení a cvičení.
Návrat na obsah