Zázrak Zdravá páteř - cvičení pro zdraví Spiralstabilization - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

O SMSystému / SPS - metodě spirální stabilizace

SM-Systém, metoda spirální stabilizace je komplexní, účinná péče o zdraví pohybové soustavy člověka. SMS/SPS - to je zdravá páteř.
Metoda pomáhá k regeneraci celého těla, páteře a zad, které jsou nedostatečně podporovány vhodným pohybem, nerovnoměrně zatěžovány při sedavém zaměstnání, při náročných sportovních činnostech nebo u některých rizikových povolání, kdy dochází k jednostrannému přetěžování některých částí páteře.

  • Základem metody českého lékaře MUDr. Richarda Smíška vyvíjené, rozšiřované a distribuované již přes 30 let je spirální stabilizace páteře.
  • Podstatou metody SM-Systém je dosáhnout Stabilitu a Mobilitu páteře, spirální stabilizací páteře, a tím souladu tělesného zdraví s duševní rovnováhou.
  • Principem metody je aktivace spirálních svalových řetězců, které vytvářejí pohyblivý svalový korzet, jehož prostřednictvím dochází k protažení páteře směrem vzhůru v oblasti meziobratlových disků. Tak vzniká možnost zlepšit ty poruchy páteře, které jiné metody ovlivnit nedokážou.
  • Aplikace metody se děje souborem celotělových cviků s elastickým lanem, který ovlivňuje svalové skupiny, jejichž spolupůsobení udržuje páteř a celý pohybový aparát v potřebné kondici. Jde zejména o svaly v oblasti zad, hýždí a břicha.
  • Pozitivem metody je působení na CNS (centrální nervový systém), psychiku, psychosomatické nemoci, deprese, stress a syndrom vyčerpání. Směle můžeme prohlásit, že existuje přímý vztah mezi těmito psychologickými faktory a musculoskeletalní bolestí v rámci SPS - spirální stabilizace. Podrobněji viz POSTURA dále.
POMÁHÁME
Prováděním speciálního aktivního cvičení s elastickým lanem pomáháme od bolesti zad, hlavy, velkých kloubů, paží, nohou a chodidel v celém věkovém spektru lidské populace.
Aplikace metody SMS/SPS vede k odstranění deformit páteře, k zlepšení skoliózy, kyfózy, lordózy. Cvičení je využváno při prevenci a pro zlepšení zdraví, regeneraci a relaxaci po běžných i vrcholových sportovních výkonech.

Cvičení prováděná pod vedením certifikovaných lektorů nenásilně působí na celé tělo, zlepšuje fyzickou kondici a mobilitu. Metoda je vhodná pro snižování nadváhy, pro diabetiky a pro redukci hmotnosti všeobecně. Více na Cvičení.

Dále vysvětlujeme, učíme
- jak správně sedět, stát, držet hlavu a chodit,
- zvedat břemena, vstávat z postele,
- odpovídáme na to, proč necvičit vleže,
- doporučujeme, jak cvičit pro graviditu a mnoho dalšího.

Pro jaké nemoci je možno metody využít se dozvíte více na Diagnózy.
Hlavní principy SM-Systému spirální stabilizace
a uplatňování metody spirální stabilizace při rehabilitaci
Metoda je založena na přirozeném stereotypu chůze. V rehabilitačním postupu je třeba dodržet základní principy optimálně koordinované a stabilizované chůze.

Přirozená koordinace pohybu: chůze
Neučit CNS nové stereotypy, ale vycházet z přirozené koordinace chůze, která je již v CNS naprogramována. Nové stereotypy mohou porušit přirozené řízení pohybu – dlouhodobá práce ve flexi – počítač, řízení auta

Zásady cvičení
a/ u zdravých nepřetížených jedinců
Cvičení se soustředí na nácvik bezchybné a rychlé stabilizace volného pohybu – příprava na sport
Až po dokonale zvládnutém přirozeném stereotypu chůze učíme nové pohyby – sport
Sport vždy kompenzujeme přirozeným pohybem
b/ u lidí s jednostranným přetížením do flexe
porucha: svalové balance, převažují flexory
koordinace
stabilizace - chybné zapojení svalů do pohybu, místo inhibice dochází k aktivaci, patologicky se aktivuje napínací reflex (hyperreaktoři u svalů napnutých a zkrácených)
Cvičení se soustředí na aktivaci extenzorů a útlum a protažení flexorů
Obnovujeme optimální koordinaci

c/ u lidí s poruchou řízení pohybu DMO, malá mozková dysfunkce, stavy po iktech
cvičení má cíl naučit správné koordinaci a stabilizaci pohybu
Pracujeme vědomě jen na jedné komponentě pohybu
Po zvládnutí jedné komponenty koordinace automatizujeme pohyb
Přidáváme další pohyb jen na zapracovaném pohybu předchozím
Propojujeme jednotlivé jednoduché naučené pohyby do složitějších celků
u chybně koordinovaných lidí neprovádíme sport

Obecné zásady při cvičení a výuce cviků:
Důsledně dodržujeme zásadu vleže relaxujeme, vestoje cvičíme
Používáme malé síly, cvičíme pomalu, zpomalujeme na konci pohybu
Soustředíme se na jeden z bodů koordinace, po zvládnutí bod měníme, postupně rozvíjíme náročnost koordinace, je nutná systematičnost, pravidelnost, cvičíme ve správný čas – příprava na činnost, rozcvičení, po práci regenerace a kompenzace
Neustále opakujeme správné provedení, odstraňujeme chyby
Začínáme jednoduše – 5 cviků
Stupňujeme nároky
Vždy zařazujeme cviky procvičující koordinaci chůze aktivující m. glutaeues maximus

Psychická součást cvičení:
Aktivní přístup
Osobní zodpovědnost o zdraví a prevenci

Dostupnost:
cvičení v místě bydliště
finanční dostupnost – skupina, podpora státu

Motivace
Cvičení na hudbu
Společenské prostředí
Dobrý pocit – zdraví
Vyplavení endorfinů, prokrvení CNS – zlepšení nálady

Důležité je neporušovat principy při terapii ani prevenci
zdroj: MUDr. Richard Smíšek
Svalová zřetězení

1/ SPIRÁLNÍ ŘETĚZCE
Řetězec latissimus dorsi (trapezius)
Ld –A
M. latissimus dorsi (m. trapezius), processus spinosus, mm. rotatores longi, processus transversus, mm. levatores costarum, costa, mm. intercostales externi, m. obliquus externus abdominis, crista iliaca, fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Ld –B
M. latissimus dorsi (m. trapezius), processus spinosus Th., mm. rotatores breves, processus transversus, mm. levatores costarum, costa, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. glutaeus maximus (střední část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Ld –C
M. latissimus dorsi (m. trapezius),  processus spinosus Th., mm. rotatores breves, processus transversus, mm. levatores costarum, costa, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, crista iliaca, ligamentum inguinale, os. ilium, os ischii, m. levator anni, os coccygis, m. glutaeus maximus (dolní část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Ld –D
M. latissimus dorsi (m. trapezius), processus spinosus Th., mm. rotatores breves, processus transversus, mm. levatores costarum, costa, m. obliquus externus abdominis, m. pyramidalis, symphysis, m. adductor brevis, m. adductor longus
Ld –E
M. latissimus dorsi, processus spinosus L., processus costarius, m. transversus abdominis
Ld –F
M. latissimus dorsi, processus spinosus L., fascia thoracodorsalis, crista iliaca, m. glutaeus maximus (horní část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Ld –G
M. latissimus dorsi, crista iliaca, m. glutaeus medius, fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Ld –H
M. latissimus dorsi, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, m. sartorius, tibia, pes anserinus.
Ld –I
M. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis, symphysis, m. adductor brevis, m. adductor longus

Řetězec serratus anteriror
Sa- A
Os occipitale, linea nuchae superior, m. splenius capitis, procesus spinosus, mm. rhomboidei, scapula margo medialis, m. serratus anterior, costae, m. sternalis, costae, mm. intercostales interni, m. obliquus internus abdominis, m. serratus posterior inferior, processus spinosus L., processus costarius, m. transversus abdominis.
Sa- B
Os occipitale, linea nuchae superior, m. splenius capitis, procesus spinosus, mm. rhomboidei, scapula margo medialis, m. serratus anterior, costae, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. glutaeus maximus (střední část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Sa- C
Os occipitale, linea nuchae superior, m. splenius capitis, procesus spinosus, mm. rhomboidei, scapula margo medialis, m. serratus anterior, costae, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, crista iliaca, os. ilium, os ischii, m. levator anni, os coccygis, m. glutaeus maximus (dolní část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Sa- D
Os occipitale, linea nuchae superior, m. splenius capitis, procesus spinosus, mm. rhomboidei, scapula margo medialis, m. serratus anterior, costae, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, spina iliaca anterior superior, m. tensor fasciae latae, fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Sa- E
Os occipitale, linea nuchae superior, m. splenius capitis, procesus spinosus, mm. rhomboidei, scapula margo medialis, m. serratus anterior, costae, m. obliquus externus abdominis, m. pyramidalis, symphysis, m. adductor brevis, m. adductor longus

Řetězec pectoralis major
Pm- A
Humerus crista tuberkuli majoris, m. pectoralis major, m. sternalis, costae, mm. intercostales interni, m. obliquus internus abdominis, m. serratus posterior inferior, processus spinosus L., processus costarious, m. transversus abdominis.
Pm- B
Humerus crista tuberkuli majoris, m. pectoralis major, m. obliquus internus abdominis, m. glutaeus maximus (střední část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Pm-C
Humerus crista tuberkuli majoris, m. pectoralis major, m. obliquus internus abdominis, crista iliaca, os. ilium, os ischii, m. levator anni, os coccygis, m. glutaeus maximus (dolní část), fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).
Sa- D
Humerus crista tuberkuli majoris, m. pectoralis major, m. obliquus internus abdominis, spina iliaca anterior superior, m. tensor fasciae latae, fascia lata, m. tibialis anterior, (m. tibialis posterior).

2/ VERTIKÁLNÍ ŘETĚZCE
Řetězec erector spinae
M. erector spinae, os ilium, os sacrum, ligamentum sacrotuberale, m. biceps femoris, caput fibulae, fibula, m. fibularis brevis, tuberositas ossis metatarsi V., m. fibularis longus, bassis ossi metatarsi I, os cuneiforme mediale.

Řetězec quadratus lumborum
Processi costarii L., m. quadratus lumborum, crista iliaca, m. rectus femoris, m. soleus, m. adductor hallucis caput obliquum.

Řetězec iliopsoas
M. longus colli, m. longus capitis, m. spinalis, m. iliopsoas.

Řetězec rectus abdominis
M. sternocleidomastoideus, sternum, (m. pectoralis minor, mm. intercostales ecterni), m. rectus abdominis, symphysis, m. gracilis,  tibia, m. flexor digitorum longus

Řetězec semispinales
Processi spinosi, mm. semispinales (m. multifidi), m. intercostales externi, costae, m. obliquus externus abdominis, crista iliaca, m. glutaeus medius, m. vastus lateralis
zdroj: MUDr. Richard Smíšek
Metodu SM-Systém/SPS prezentuje "Zdravá páteř" rehabilitačním ústavům, lázním, nemocnicím a sportovním centrům orientovaným na prevenci zdraví a sport.
Návrat na obsah