Dětská skolióza - Zdravá Páteř

Zdravá páteř
zdraví každému
efektivní prevence a regenerace Vašeho těla
Přejít na obsah

Dětská skolióza, korzety

Zdravotní problémy dětí


Věnujte pozornost prevenci a péči o zdraví, především u dětí.
Svalová dysbalance a následné poruchy páteře jsou nejčastějšími nežádoucími jevy od dětského věku.
Vadné držení těla a chybná chůze (s ohledem na úbytek fyzické aktivity dětí) vede ke zhoršování vady.
Pravidelným cvičebním režimem SMS/SPS se většina vadných držení dobře kompenzuje.
Závažným problémem bývají dekompenzované skoliózy, které často vedou ke korzetování, event. operační korekci. Ve spolupráci s ortopedy je skoliózám nutno věnovat maximální pozornost a pacienty i jejich rodiče aktivně zapojit do řešení této problematiky.

Jak deformitám páteře předcházet a jak je stabilizovat a snažit se o nápravu.
Vhodnou je metoda SM-Systém/SPS, která souborem celotělových cviků podporuje tvorbu svalového korzetu, který podpírá a vzpřimuje páteř. Tím se páteř stává stabilnější, mobilnější a uvolňuje tlak obratlů na ploténky.
Včasným podchycením a spoluprací skoliotických dětí a jejich rodičů se dá u mnoha diagnostikovaných stavů zhoršování zastavit a po nějakém čase, který je odvislý od píle, přístupu a odpovědnosti subjektu, zlepšit. Za podmínek dodržení režimu pravidelnosti a dokonalosti prováděných trakčních cviků, správné chůze.

Operační zákroky u dětí
Věk operovaných skolióz se neustále rapidně snižuje. Jsou registrovány případy, kdy jsou chirurgicky ošetřena skoliotická postižení u dětí pod deset let věku. Následuje mnoholetý "servis" růstové tělesné korekce.
Jsou oddůvodňované a propagované operativní postupy vhodně volenou léčbou nebo jde o obchod, honbu za ziskem. Dokáží operatéři 100 % zamezit nežádoucím důsledkům operace a pooperačních stavů?
Zcela nepochybně v těchto případech odpovědní lékaři profesně zvažovali potřebu operace, její důsledky, diskutovali s rodiči alternativy místo operačního zákroku. Jsou praktičtí, odborní lékaři vědomi metod, které dokáží skoliotické stavy zastavit, stabilizovat a pravidelným uplatňováním zlepšit; např. z 30 stupňů velikosti úhlu podle měření Cobba téměř do 0 stupňů (úhlu Cobba), tj. do stavu skoliózy nerozpoznatelné. Jsou rehabilitační ústavy znalé postupů, jak operované skoliózy regenerovat, mobilizovat a stabilizovat? Žádoucí výsledky poskytne správně aplikovaná metoda spirální stabilizace.

Cílená osvěta a prevence v rodině a společnosti, která by motivovala ke zvýšenému vhodnému pohybu, chůzi, cvičení,
a to pokud možno pravidelně, každodenně, je zcela nezbytná.

Návrat na obsah